All posts

This is the very first secret

First secret will be very easy: "Zhofrph wr rxu ylvlwruv dqg ihoorz xvhuv ri Wkh Rglq Surmhfw!"

This is a generic long secret.

Oruhp lsvxp groru vlw dphw, frqvhfwhwxu dglslvflqj holw. Grqhf txlv yroxwsdw xuqd, d vdjlwwlv wruwru. Qxoodp qhtxh groru, sxoylqdu yho ihxjldw hw, gljqlvvlp txlv wruwru. Lqwhjhu hudw yholw, oxfwxv vhg whpsxv yho, sruwd d vdslhq. Hwldp df rglr qhf hurv hohlihqg dffxpvdq. Vhg suhwlxp, holw d xowulfhv whpsru, holw mxvwr khqguhulw vhp, qhf fxuvxv qhtxh qhtxh xw qxqf. Surlq xowulflhv qhf oljxod lg vfhohulvtxh. Xw whpsxv dufx frqjxh eodqglw sodfhudw. Qxoodp fxuvxv odfxv xw txdp yxosxwdwh, df ldfxolv ohfwxv fxuvxv. Skdvhooxv judylgd wlqflgxqw rufl, qrq vhpshu ohr elehqgxp lg. Ylydpxv qhf pdwwlv txdp. Pdhfhqdv hohphqwxp vhp xuqd, txlv sodfhudw mxvwr skduhwud lq. Ixvfh vrgdohv df wxuslv hw yhqhqdwlv. Yhvwlexoxp qhf qhtxh yho ha pdwwlv vfhohulvtxh vhg hx odfxv. Ylydpxv lq yroxwsdw pl. Lqwhjhu hjhw qlek dufx. Qxqf yho qxood sruwwlwru, whpsru pdvvd yho, vdjlwwlv sxuxv. Ixvfh pl txdp, sruwd lq ohr qrq, suhwlxp eodqglw holw. Gxlv df qlvo yhqhqdwlv, idxflexv oruhp qrq, yhvwlexoxp holw. Yhvwlexoxp vhg groru gxl. Doltxdp vlw dphw txdp vroolflwxglq, iulqjlood rufl doltxdp, doltxhw sxuxv. Pdhfhqdv groru gldp, hiilflwxu df wulvwltxh txlv, prohvwlh dw lsvxp. Surlq hiilflwxu vroolflwxglq vdslhq, lq sodfhudw qxqf hxlvprg d. Ixvfh yholw ohfwxv, hxlvprg ylwdh khqguhulw lq, skduhwud df oljxod. Txlvtxh dffxpvdq vroolflwxglq vdslhq, hjhw ilqlexv qlek. Yhvwlexoxp qxqf whooxv, frqvhtxdw ylwdh hohphqwxp ylwdh, odruhhw qhf qlvo. Qdp xw yholw qxqf. Ixvfh sodfhudw gldp qlvl, qhf sruwwlwru wruwru sruwwlwru lq. Skdvhooxv qrq xuqd d ulvxv sxoylqdu judylgd. Pdhfhqdv ilqlexv qlek vdslhq, hw vhpshu txdp ilqlexv hx. Vxvshqglvvh lqwhugxp qxood xw oruhp lpshuglhw idflolvlv. Skdvhooxv gdslexv groru ylwdh ydulxv vdjlwwlv. Doltxdp hudw yroxwsdw. Lqwhjhu ihuphqwxp ylyhuud groru lq whpsru. Yhvwlexoxp yhqhqdwlv qlek oxfwxv whooxv ylyhuud, yho hohlihqg qxqf oreruwlv. Vxvshqglvvh srwhqwl. Qxqf uxwuxp qxood lg dxfwru proolv. Pdxulv vlw dphw oruhp d mxvwr skduhwud judylgd. Fudv yhklfxod dffxpvdq hxlvprg. Yhvwlexoxp ydulxv, olehur xw ruqduh srvxhuh, ulvxv rufl ylyhuud oljxod, txlv pdwwlv sxuxv oruhp hw pdvvd. Pdxulv sxuxv mxvwr, yhvwlexoxp hjhw glfwxp qrq, dffxpvdq vlw dphw phwxv. Vhg uxwuxp yxosxwdwh whooxv, eodqglw hohphqwxp oljxod ylyhuud txlv. Pruel yroxwsdw phwxv yho qlek odruhhw hohlihqg. Xw dqwh pl, dffxpvdq vlw dphw hvw vhg, yhqhqdwlv uxwuxp vhp. Pdxulv dxfwru hohlihqg ohr. Surlq yroxwsdw frqvhtxdw phwxv, d wulvwltxh oruhp sxoylqdu hx. Fxudelwxu hjhw hohphqwxp mxvwr. Vhg txlv oruhp pl. Pruel odflqld vdjlwwlv iholv. Fudv sruwwlwru oxfwxv holw dw sodfhudw. Qxqf ydulxv ldfxolv lsvxp, lq frqvhtxdw yholw frpprgr vlw dphw.

This is a secret from another user.

Hello there. Surprise, this secret isn't even cryptic!

Random Polish text

Nieodrodził rozejm rospowiadał swoją wspaniałych zwierciadła oddasz twardo Jegermajster. Panny Panie wodza było Rzeczypospolitéj najpiękniejszéj taką modą Puste Najpiękniejszego. Tém marszałkowską inne niepowiedziała polu nię Przysiągłbyś boku Dzik pies. Spraw opoka zacność Tępy Kopę siedział żył kichnął gniew lekki Rozeszła upodobał może okoliczne. Kościuszkowskie najpiękniejszym żołniersczyzny niby taż taka pili sama czem lata nierostrzygniony mego Niesiołowskiemu. Szły niéj Gdzie póki jeden swary Kilku. Jadą Jakby Litwy radzi Białopiotrowiczowi nowym bitwy zamku zimny. Nagłe cienki pytań hojnie Stoją częściéj zasięgała zacnie padnie żołnierza światłych podniosłem łzach. Marszałkowską swą byli niepowiedziała czym jego razy rosciągnionemi dojeżdżaczów ciemnozieloném.